ต้อนรับ ผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมจร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

0

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พระครูสิริสุตานุยุต,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมจร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ซึ่งได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาอธิการบดี คุณนวลทิพย์ โกมลเมศ ได้บรรยายพิเศษ ” นโยบายของรัฐบาลในการจัดทำงบประมาณ” และคุณทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการกองแผนฯ บรรยายพิเศษเรื่่อง “เทคนิควิธีการเขียนคำของบประมาณ” และได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตองเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกัน ณ สนามแม่กวงสเตเดี้ยม ลำพูน ในช่วงคำ ทางวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้ให้การต้อนรับแบบล้านนา “บายศรีสู่ขวัญ”เพื่อเสริมสิริมงคลและความสำเร็จในชวิต การงาน ในปี ๒๕๕๙
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ขอขอบคุณในโอกาสที่ท่านให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการฯ พร้อมให้ความรู้ในการจัดทำงบประมาณ อันเป็นประโย่ชน์อย่างสูงต่อวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในครั้งนีี้

 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai