เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

0

๕ กันยายน ๒๕๕๘ พระครูสิริสุตานุยุต,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน,ผู้บริหาร,คณาจารย์ และองค์กรณ์นิสิต พร้อมทั้ง พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยในจังหวัดลำพูน ร่วมจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื่องในปี มหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ๘๓ พรรษา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และสืบสานรณรงค์วัฒนธรรมการเทศน์มหาชาติให้คงอยู่ตลอดไป

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai