กิจกรรมสานเสวนา”การดำรงวิถีชีวิตของสังคมอาเซียน”

0

๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของอาเซียน ภายใต้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาเซียน โดยมี พระมหาไกรสร โชติปัญฺโญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวถึงความสำคัญถึงการเตรียมความพร้อมต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ในปีหน้า พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำรงชีวิตของสังคมอาเซียน” ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตมากกว่า200 รูป/คน ร่วมสานเสวนา และชมนิทรรศการ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai