เปิดรับสมัครผู้สนใจรับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( เน้นพูด )

0

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( เน้นพูด  )

หลักสูตรภาษาอาเซียน สำหรับ พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

ภายใต้โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาเซียน

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

เปิดเรียน ๑ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai