ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

0

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ,อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฟองคำ ,อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเดินทางมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ของมจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยมี พระครูสิริสุตานุยุต,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๘

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai