เอกสารการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0

 

เอกสารลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ใบชำระเงินผ่านธนาคาร ปี ๑/๖๐ ทุกคณะ (คฤหัสถ์)
ใบชำระเงินผ่านธนาคาร ปี ๑/๖๐ ทุกคณะ (บรรพชิต)
ใบชำระเงินผ่านธนาคาร ปี ๒-๕/๖๐ ทุกคณะ (คฤหัสถ์)
ใบชำระเงินผ่านธนาคาร ปี ๒-๕/๖๐ ทุกคณะ (บรรพชิต)
ประกาศ/ขั้นตอนการลงทะเบียน
ประกาศการลงทะเบียนและอุปถัมภ์วิทยาลัย
ขั้นตอนการลงทะเบียน

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply