รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕

0

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕
“ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา
และเส้นทางบุคคลสำคัญของโลก”
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปกหน้า Proceeding5 เล่ม ๑
ปกหน้า Proceeding5 เล่ม ๒
ปกหลัง ปกหน้า Proceeding5
Proceeding-mcu-lumphun-Content-เล่ม 1
Proceeding-mcu-lumphun-Content-เล่ม 2
Proceeding-mcu-lumphun-เล่ม 1
Proceeding-mcu-lumphun-เล่ม 2

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai