โครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๒

0

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๒ อบรมนิสิตจิตอาสา (กิจกรรมที่ ๑) ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น ๓ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๒

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai