โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ๖๒

0

++โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ++
..วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” ณ ป่าชุมชนบ้านเหมืองลึก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานดำเนินการ

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai