“วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุการทำ ประจำปี ๒๕๖๒

0

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดพิธี”วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) (นางสาวนงค์ลักษ์ สุภาธง นัการแม่บ้าน) ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai