คัดตัวนักกีฬาโซนเหนือ (สีน้ำเงิน) “มหาจุฬาศาลายาเกมส์ ครั้งที่๑๓”

0

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนเป็นเจ้าภาพจัดคัดตัวนักกีฬาโซนเหนือ (สีน้ำเงิน) การแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ “มหาจุฬาศาลายาเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ โดยมีนายกิตติ ไชยาปันดิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานโซนเหนือ เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีผศ.ประเด่น แบนปิง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กล่าวรายงานในฐานะเจ้าภาพคตัดตัวนักกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒


  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai