โครงการปันความสุขให้น้อง ๖๒

0

++โครงการปันความสุขให้น้อง++
…๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.. นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มจร.ลำพูน ปี ๒ ภาคเสาร์ – อาทิตย์ จัดโครงการปันความสุขให้น้อง (ซ่อมแซม ต่อเติม ศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก โรงเรียนป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
…นับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความมีจิตอาสา ความมีภาวะผู้นำ ของนิสิตในหลักสูตร และการสรรสร้างชุมชนและสังคม

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai