ปฏิบัติธรรมบูชาและส่งดวงวิญญาณหลวงปู่สู่พระนิพพาน

0

ด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺฺคโล) ได้มรณภาพลงโดยอาการอันสงบ และเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มีเมตตาต่อวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนเราเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและพระกัมมัฏฐานในล้านนา ทางวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยพระพครูสิริสุตานุยุต.ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และพระครูรัตนวรรณสาทร สำนักอุโบสถดอนตอง มีดำริร่วมกันให้จัดปฏิบัติธรรมบูชาคุณและส่งดวงวิญญาณหลวงปู่สู่พระนิพพาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และคณะศรัทธาบ้านดอนตองเข้าร่วม ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai