โครงการปฐมนิเทศและการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๖๒

0

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดโครงการปฐมนิเทศและการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๒๔ ธันวาคม ๖๒

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai