กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

0

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้โครงการพุทธศาสนสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยมีพระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กล่าวรายงาน
-พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดงาน
-แม่ชี ดร.รัชดา อมาตยกุล รัชตะธรรมสถาน มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรม

#ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่า ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ช่วยทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai