โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรและนิสิต ประจำปี ๒๕๖๓

0

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พร้อมทั้ง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๓

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai