งานครบรอบ ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐


พิธีเปิดป้ายหอประชุม “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” และอาคารสำนักงาน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๕ ก.ค. ๕๙


เพลง แสงเทียนของพ่อ

ขับร้องโดย นางสาวสุชาดา  วังงิ้ว

นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เนื้อเพลง,ทำนอง โดย หนุ่มเสก,อาจารย์บุญเพลิน


วันเด็กแห่งชาติ๕๘ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน


กีฬาสีสัมพันธ์ มหาจุฬาฯลำพูนเกมส์ ปี๕๘


แรลลี่การกุศลบนถนนสายวัฒนธรรม ตามรอยครูบา โดย มหาจุฬาฯลำพูน


โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานเฉลิมเพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗