ครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิธีทักษิณานุปทานแด่บุรพาจารย์ ฯหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๕