นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะประธานแม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเครดิต: FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ติดตามความคืบหน้า โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ้าไทยใส่ให้สนุก ครอบครัวมหาดไทย ในใจสิ่งแวดล้อม 
วันนี้ ( 22 มีนาคม 2565 ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะประธานแม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ ร่วมต้อนรับ
นางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้นำประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา และน่าน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 การเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ และโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งทางจังหวัดลำพูน ได้ประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
#ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เครดิต: FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน