ประกาศผลสอบคัดเลือกศึกษาต่อปริญญาโท (รป.ม.)

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ลงทะเบียนและปฐมนิเทศนิสิตใหม่

[pdf-embedder url=”http://lpn.mcu.ac.th/mculpn/wp-content/uploads/2020/09/sobrps-to-1_63-.pdf” title=”sobrps to 1_63″]

Leave a Comment