การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ และระดับชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๘ และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑

Schedule The 8th National and the 1st Inernational Conference Year 2022

ห้องประชุม

ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

ห้องประชุมใหญ่/ห้องประชุมย่อย 1/ Online Meeting room 1 (English Presentation)

Zoom ID: 9053563163 PassCode:2565

ห้องประชุมย่อย 2

Zoom ID: 3053563163 PassCode:2565

ห้องประชุมย่อย 4

Zoom ID: 5053563163 PassCode:2565

ห้องประชุมย่อย 3

Zoom ID: 4053563163 PassCode:2565

ห้องประชุมย่อย 5

Zoom ID: 6053563163 PassCode:2565

ติดต่อและสอบถามรายละเอียด

พระครูโกวิทอรรถวาที,ผศ.ดร.

ผู้ประสานงานบทความระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์

ผู้ประสานงานบทความระดับชาติ

ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์

ผู้ประสานงานบทความระดับชาติ

จองห้องพัก (โรงแรม)

อาคันตุกะภิรมย์สุข (ที่พัก)

ที่อยู่:51000 Mueang, ลำพูน 51000
โทรศัพท์:085 626 5559

facebook : ที่พักอาตันตุกะภิรมย์สุข

Easy Hotel 2

ที่อยู่ ถ.ลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน 51000
โทร.053 093 389
เวปไซต์. http://easyhotel.co.th/
facebook : https://www.facebook.com/easyhotel2.th

Look at Home Lamphun
 

ที่อยู่ 129/1 หมู่4 ต.ป่าสัก 51000
โทร.081 530 5440
เวปไซต์. https://look-at-home-service-apartment-lamphun.business.site/
facebook : https://www.facebook.com/Look-at-home-Lamphun-109276443290953/

Tonkla Boutique at Tonthong
 
ต้นกล้าบูทิค แอท ต้นธง
(ทางเข้าวิทยาลัยสงฆ์ ลำพูน)
บริการห้องพักรายเดือน
สำรองห้องพักติดต่อ
โทร.052-030-033, 081-881-4475