ข่าวประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรร …

ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
Read More »

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาต …

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More »

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รป.ม.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโ …

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รป.ม.) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

จำนวนคนดู: 94

ให้นิสิตเข้าทำการทดสอบระบบ เพื่อจะเข้ารับการสอบวัดผล​การศึกษา​รายวิชา​ข้อสอบ​กลาง​ มจร.​ 2/2564

ให้นิสิตทำการตรวจสอบรายชื่อ เพื่อจะเข้ารับการสอบวัดผล​ก …

ให้นิสิตเข้าทำการทดสอบระบบ เพื่อจะเข้ารับการสอบวัดผล​การศึกษา​รายวิชา​ข้อสอบ​กลาง​ มจร.​ 2/2564 Read More »