ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทย”

#เรียนฟรีมีเกียรติบัตรศูนย์ภาษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมกั …

ขอเชิญผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทย” Read More »

Topic: กิจกรรม “เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับการตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”ภายใต้กิจกรรมวันครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

Topic: กิจกรรม “เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับการตีพิมพ์บทความ ใน …

Topic: กิจกรรม “เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับการตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”ภายใต้กิจกรรมวันครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน Read More »

แจ้งบัณฑิตลงทะเบียนเข้า”พิธีประสาทปริญญา”๒๕๖๔

ลงทะเบียนเข้า “พิธีประสาทปริญญา” ประจำปี ๒๕ …

แจ้งบัณฑิตลงทะเบียนเข้า”พิธีประสาทปริญญา”๒๕๖๔ Read More »

เสวนาทางวิชาการเรื่อง การเลือกตั้งระดีบท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำพ …

เสวนาทางวิชาการเรื่อง การเลือกตั้งระดีบท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. Read More »

เชิญร่วมกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

#เชิญร่วมกิจกรรมคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลั …

เชิญร่วมกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา Read More »

ขอเชิญร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓

 “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจ …

ขอเชิญร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ Read More »