ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมครบรอบ๒๖ปีมหาจุฬาฯลำพูนเชิญชาวมหาจุฬาฯลำพูน

ขอเชิญเข้าร่วมครบรอบ๒๖ปีมหาจุฬาฯลำพูนเชิญชาวมหาจุฬาฯลำพ …

ขอเชิญเข้าร่วมครบรอบ๒๖ปีมหาจุฬาฯลำพูนเชิญชาวมหาจุฬาฯลำพูน Read More »

น้อมถวายมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺ …

น้อมถวายมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. Read More »

ขอนิมนต์และเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทุกรูป/คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๕

ขอนิมนต์และเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทุก …

ขอนิมนต์และเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทุกรูป/คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทย”

#เรียนฟรีมีเกียรติบัตรศูนย์ภาษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมกั …

ขอเชิญผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทย” Read More »

Topic: กิจกรรม “เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับการตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”ภายใต้กิจกรรมวันครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

Topic: กิจกรรม “เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับการตีพิมพ์บทความ ใน …

Topic: กิจกรรม “เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับการตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”ภายใต้กิจกรรมวันครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน Read More »

แจ้งบัณฑิตลงทะเบียนเข้า”พิธีประสาทปริญญา”๒๕๖๔

ลงทะเบียนเข้า “พิธีประสาทปริญญา” ประจำปี ๒๕ …

แจ้งบัณฑิตลงทะเบียนเข้า”พิธีประสาทปริญญา”๒๕๖๔ Read More »