ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมควา …

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวเรียว แสนคำวินิจ

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นำโดยหลวงพ่อพระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร …

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวเรียว แสนคำวินิจ Read More »

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่๑/๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ล …

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ครั้งที่๑/๒๕๖๖ Read More »

สอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบทั่วไป)

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระ …

สอบคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบทั่วไป) Read More »

รายงานความก้าวหน้าวิจัยครั้งที่4/66(ทุนส่วนงาน)

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรครุศา …

รายงานความก้าวหน้าวิจัยครั้งที่4/66(ทุนส่วนงาน) Read More »

การประชุมพัฒนาศักยภาพ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๖

พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประ …

การประชุมพัฒนาศักยภาพ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งเพื่อคนลำพูน

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพ …

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งเพื่อคนลำพูน Read More »

ขบวนครัวทานงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำ …

ขบวนครัวทานงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

ขบวนแห่สักการะเจ้าหลวงผู้ครองนครลำพูน โดย องค์นิสิตและส่วนราชการ

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมบวนแห่สักการะเจ้าหลวงผู้ครองนครลำ …

ขบวนแห่สักการะเจ้าหลวงผู้ครองนครลำพูน โดย องค์นิสิตและส่วนราชการ Read More »