ข่าวกิจกรรม

ทำบุญทักษิณานุปทาน หอพักนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกรและวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมงานทำบุญทักษิณานุปทาน หอพักนักเรี …

ทำบุญทักษิณานุปทาน หอพักนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกรและวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร Read More »

พิธีรดน้ำดำหัว “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๕

“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหา …

พิธีรดน้ำดำหัว “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะประธานแม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเครดิต: FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ติดตามความคืบ …

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะประธานแม่บ้านมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเครดิต: FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน Read More »

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่1 และระดับชาติครั้งที่ 8″พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่” วาระครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

การประชุมวิชาการภาพบรรยากาศวันแรก19มีนาคม2565…การประชุม …

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่1 และระดับชาติครั้งที่ 8″พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่” วาระครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากร 7 มีนาคม 2565 พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนกับโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม

MOUโครงการพัฒนาบุคลากร7 มีนาคม 2565 พีธีลงนามบันทึกข้อต …

โครงการพัฒนาบุคลากร 7 มีนาคม 2565 พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนกับโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม Read More »

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนภาคเหนือ ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา …

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนภาคเหนือ ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ Read More »

สำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการทอผ้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูน นำโดย นายวรยุทธ เ …

สำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการทอผ้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ Read More »