กำหนดการทดสอบระบบ
ระหว่างวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ตัวอย่าง) วิดีโอคู่มือการทำข้อสอบ

นิสิตที่จะทำการสอบข้อสอบกลาง ๑/๖๔
ให้นิสิตทุกคนแอดไลน์ เพื่อสอบถามปัญหาในการเข้าสอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ