ประกาศผลการประกวด ครบรอบ ๒๕ ปีวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

รางวัลชนะเลิศ
โดย คุณบำรุง อำศรกุล
ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล หลังจากนี้ทางวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จะติดต่อท่านกลับไป

ทางวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้
ขอขอบคุณ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ ครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน