พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย