ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิกร ยาอินตา

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิกร ยาอินตา โอกาสเข้ารับรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม สาขา”สื่อสารมวลชนผู้ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาดีเด่น” ประจำปี พศ.2565 พระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ผู้แทนมามอบรางวัล ณ.อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย