กิจกรรมส่งเสริมความสุขการอยู่ร่วมกันในองค์กร

พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุข การอยู่ร่วมกันในองค์กร ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าขันติธรรม และวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ (วัดน้อยวังสะแกง) อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในวันจันทร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕