โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ลำพูน ประจำปีงบ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระเทพรัตนนายก (ห้องประชุมเธียเตอร์) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕