วันเด็กแห่งชาติมหาจุฬาฯลำพูน

…พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พร้อมด้วย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส ในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้โครงการพุทธศาสนสงเคราะห์ มีซุ้มกิจกรรมของนิสิตจำนวน ๑๒ ซุ้ม และเวทีกลางมีการแสดงความสามารถของน้องๆและมอบรางวัลแก่น้องๆ ปีนี้มีเด็กร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน นับเป็นงานวันเด็กที่น้องๆมีความสุขได้รับรางวัลจากพี่ๆชาวมหาจุฬาฯลำพูนอย่างมากมาย