ค่าเล่าเรียนปริญญาตรี

ปริญญาตรีภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปริญญาตรีภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕