ค่าเล่าเรียนปริญญาตรี

ปริญญาตรีภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ปริญญาตรีภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปริญญาตรีภาคอังคาร-พฤหัสบดี