ค่าเล่าเรียนปริญญาตรี

ปริญญาตรีภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ปริญญาตรีภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕