ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งบุคลากรคฤหัสถ์และนิสิตเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๕ ) องค์สถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอนิมนต์และเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมงานวันไหว้ครู

#พิธีไหว้ครู#รับทุนการศึกษากองทุนศาสนทายาท#รับเกียรติบั …

ขอนิมนต์และเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมงานวันไหว้ครู Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมครบรอบ๒๖ปีมหาจุฬาฯลำพูนเชิญชาวมหาจุฬาฯลำพูน

ขอเชิญเข้าร่วมครบรอบ๒๖ปีมหาจุฬาฯลำพูนเชิญชาวมหาจุฬาฯลำพ …

ขอเชิญเข้าร่วมครบรอบ๒๖ปีมหาจุฬาฯลำพูนเชิญชาวมหาจุฬาฯลำพูน Read More »

น้อมถวายมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺ …

น้อมถวายมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. Read More »

ขอนิมนต์และเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทุกรูป/คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๕

ขอนิมนต์และเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทุก …

ขอนิมนต์และเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทุกรูป/คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทย”

#เรียนฟรีมีเกียรติบัตรศูนย์ภาษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมกั …

ขอเชิญผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทย” Read More »