หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ Read More »

แจ้งบุคลากรคฤหัสถ์และนิสิตเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๕ ) องค์สถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แจ้งบุคลากรคฤหัสถ์และนิสิตเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๕ ) องค์สถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More »

ขอนิมนต์และเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมงานวันไหว้ครู

#พิธีไหว้ครู#รับทุนการศึกษากองทุนศาสนทายาท#รับเกียรติบั

ขอนิมนต์และเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมงานวันไหว้ครู Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมครบรอบ๒๖ปีมหาจุฬาฯลำพูนเชิญชาวมหาจุฬาฯลำพูน

ขอเชิญเข้าร่วมครบรอบ๒๖ปีมหาจุฬาฯลำพูนเชิญชาวมหาจุฬาฯลำพ

ขอเชิญเข้าร่วมครบรอบ๒๖ปีมหาจุฬาฯลำพูนเชิญชาวมหาจุฬาฯลำพูน Read More »

น้อมถวายมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺ

น้อมถวายมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล ๖๒ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. Read More »