ข่าวกิจกรรม

พิธีแสดงความยินดี กับพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีแสดงความยินดี กับพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรบัณฑ …

พิธีแสดงความยินดี กับพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

ร่วมเดินขบวนแห่โคมล้านนาของวัดพระธาตุหริภุญชัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมเดินขบวนแห่โคมล้านนาของวัดพระธาตุ …

ร่วมเดินขบวนแห่โคมล้านนาของวัดพระธาตุหริภุญชัย Read More »

การแข่งขันกีฬาบุคลากร”มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์”ครั้งที่๑๔

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เข้าร่ …

การแข่งขันกีฬาบุคลากร”มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์”ครั้งที่๑๔ Read More »

โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรและนิสิต ประจำปี๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรและนิสิต ประจำ …

โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรและนิสิต ประจำปี๒๕๖๖ Read More »

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพ …

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช Read More »

งานประเพณีทำบุญสลากภัต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปี ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดงานประเพณีทำบุญสลากภัต ประจำปี ๒๕๖ …

งานประเพณีทำบุญสลากภัต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงานในวันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงานในวันจันทร์ …

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงานในวันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ Read More »

กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ให้แก่บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดกิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้ …

กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ให้แก่บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน Read More »