หมวดหมู่: ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการประจำศูนย์บัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการประจำศูนย์บัณฑิตศึกษา Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียดคลิก

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ Read More »