ขอนิมนต์และเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมงานวันไหว้ครู

#พิธีไหว้ครู
#รับทุนการศึกษากองทุนศาสนทายาท
#รับเกียรติบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
…ขอนิมนต์และเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมงานวันไหว้ครู โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี
ในวันเสาร์ ที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
…พร้อมกันนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนศาสนทายาท และ เกียรติบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี ๒๕๖๕