ร่วมถวายการต้อนรับคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำพูน จัดการประชุมสัมมนา

คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำพูน จัดการประชุมสัมมนา การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนได้ร่วมถวายการต้อนรับ
ณ ศาลาพิพัฒนรังสี วัดป่าเห็ว ในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๖