ประกาศตารางสอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศตารางสอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์) ในระหว่างวันที่ ๕-๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
(เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖)
https://lookerstudio.google.com/s/mRwK0lVkEDI