เปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุตำบลมะกอก

เปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุตำบลมะกอก
คณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนนำโดย พระครูสิริสุตานุยุต รศ.ดร. ได้ร่วมพิธีเปิดป้ายฯ ซึ่งมีเจ้าคณะอำเภอป่าซาง นายอำเภอป่าซาง หน่ายงานราชการ องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ
ร่วมเป็นเกียรติ
ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ วัดลอมพระเจ้าตอง ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน