#ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ
#พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ
…..๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิต ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่