เสวนาทางวิชาการเรื่อง การเลือกตั้งระดีบท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำพูน และท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกันเสวนาทางวิชาการเรื่อง การเลือกตั้งระดีบท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. (ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค มหาจุฬาฯลำพูน มจร.ลำพูน) ติดตามและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกัน