เครื่องประดับสำหรับนิสิตชาย
๑. เนคไท
๒. เข็มติดหน้าอก
๓. หัวเข็มขัด
๔. ที่หนีบไท

*** หมายเหตุ : เข็มขัดสายสีดำให้นิสิตจัดหามาเอง
เครื่องประดับสำหรับนิสิตหญิง
๑. กระดุม
๒. เข็มติดหน้าอก
๓. เข็มติดปกเสื้อ (ตุ้งติ้ง)
๔. หัวเข็มขัด

*** หมายเหตุ : เข็มขัดสายสีดำให้นิสิตจัดหามาเอง