กิจกรรมปันสุขปันน้ำใจ

…วันพุธ ที่ 13 ม.ค. 64 ทางผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนนิสิตองค์กรนิสิต ได้เดินทางนำเครื่องบริโภคที่เกิดจากโครงการปฏิบัติธรรม จำนวน 120 กระสอบ ตามมติที่ประชุมขององค์กรนิสิต ในท่ามกลางสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อนำเป็นอาหารกับน้องๆนักเรียนกินนอน จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
๑. โรงเรียนเมธีวุฒิกร
๒. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
๓. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
๔. โรงเรียนธรรมสาธิต
๕. บ้านธารน้ำใส
๖. หอพักนิสิต มจร.