ร่วมมอบของที่ระลึกศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนร่วมพิธีย้ายศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ โดยมีพระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และคณะ ได้มอบพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธมหาจุฬาบารมีศรีหริภุญชัย” ประดิษฐานไว้ศาลากลางแห่งใหม่ และมอบภาพที่ระลึกครบรอบ 25 ปีแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
15 กุมภาพันธ์ 2565