สำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการทอผ้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูน นำโดย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการทอผ้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์