ให้นิสิตทำการตรวจสอบรายชื่อ เพื่อจะเข้ารับการสอบวัดผล​การศึกษา​รายวิชา​ข้อสอบ​กลาง​ มจร.​ 2/2564
ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ


หากรายชื่อตกหล่นสามารถแจ้งรายชื่อมาในลิงค์ google form ตามที่แบบนี้


โดยการสอบข้อสอบกลางจะกำหนดเปิดระบบทดสอบแบบฝึกหัดก่อนสอบระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕


หากสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม สำนักงานวิชาการ
โทร ๐๘๙๘๕๑๕๑๐๖