ทำบุญทักษิณานุปทาน หอพักนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกรและวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมงานทำบุญทักษิณานุปทาน หอพักนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกรและวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดย พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ อาคารหอพัก ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดนวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้เป็นเจ้าภาพถวายน้ำดื่มตลอดงาน ในวัน ที่ 1-2 พฤษภาคม 2565