ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕