ขอนิมนต์และเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทุกรูป/คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๕

ขอนิมนต์และเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทุกรูป/คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๕ โดยพร้อมเพรียงกัน วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.