โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี๒๕๖๕

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ (ปลูกต้นไม้จำนวน ๙,๙๙๙ ต้น) ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน-วัดพระธาตุหริภุญชัย ในพื้นที่ ๑๐๐ กว่าไร่ ณ บ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
…ตามดำริของพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ที่ได้รับการถวายที่ดิน แล้วมอบให้วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนกับชุมชนตำบลทาแม่ลอบ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต่อไป